Disclaimer

Kõik registreeritud või/ja registreerimata Peli™ kaubamärgid on Peli Products, S.L.U., selle sidusettevõtete või tütarettevõtete kaubamärgid.
Kõik muud registreeritud või registreerimata tootenimed, kaubamärgid kuuluvad vastavalt Mohni LS-ile või teistele Mohni partneritele.

All Peli™ trademarks, registered and/or unregistered, are trademarks of Peli Products, S.L.U., its affiliates, and/or subsidiaries.
All other product names, trademarks, registered or unregistered, belong, respectively, to Mohni LS or other Mohni partners.